Inställd städdag och sandsopning

Med anledning av rådande restriktioner pga den pandemi vi befinner oss i har styrelsen beslutat att ställa in städdagen 9 maj. För att minimera arbetsuppgifterna har vi beställt sandsopning av gångvägar och garageytor vilket sker v 16. Vi kommer att beställa åtminstone en container och vi som ej tillhör någon riskgrupp behöver hjälpas åt att utföra vissa uppgifter som ej kan anstå till senare tidpunkt. Vi kommer att dela ut ytterligare information i era brevlådor lite längre fram hur vi tänkt oss att dela upp dessa uppgifter. Vi skulle också vilja be er tills vidare att inte slänga ytterligare trädgårsavfall på högen utan detta får man själv ombesörja transport till återvinningscentralen.