Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsen för Kritklippans Samfällighetsförening kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsstämma.

Plats: Balingsnässkolan
Tid: Onsdagen 28 Oktober 2020, klockan 19.00

P.g.a rådande restriktioner vill vi att max 1 person per hushåll deltar.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma, förslag till dagordning,
förvaltningsberättelse, resultatrapport och balansräkning anslås i tvättstuga senast från 2020-10-12 samt hålls tillgängliga under fliken Protokoll på webbsidan. Om du inte har tillgång till lösenordet, vänligen kontakta styrelsen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 2020. Antingen i ordförandes eller kassörs brevlåda eller via mail kritklippan@gmail.com

Välkomna hälsar styrelsen!