Möte om VA-renovering

Styrelsen kommer att kalla till ett möte för att fortsatt diskutera VA-renovering. Mötet kommer att hållas i Balingsnässkolan i slutet av Augusti/början av September och begränsas till en deltagare per fastighet utifrån rådande rekommendationer. Separat kallelse med datumangivelse kommer att delas ut i varje medlems brevlåda. Inför detta möte kommer styrelsen i dagarna även att dela ut ett informationsbrev kring nuläge.

/Styrelsen

Uppdaterat 20-08-18:

Mötet kommer att hållas 2 september kl 19.00 i Balingsnässkolan. Separat kallelse har delats ut till samtliga medlemmar