Välkommen på föreningsstämma den 30 oktober 2019 kl 19.00

Kallelse, handlingar till ordinarie föreningsstämma och förslag till dagordning finns nu tillgängligt under ”Protokoll” i menyn ovan.