Vårens städdag 18 maj

Då inget intresse visats från medlemmar att hjälpa styrelsen med planering har vi beslutat att fokusera på en städdag- 18 maj. Räkna med att denna dag blir ganska fullspäckad då allt ska hinnas med. Kallelse kommer