Välkommen till Kritklippan

Här samlas information till Kritklippan samfällighetsförenings medlemmar och fungerar även som en informationskanal från styrelsen till medlemmarna. På sidan finns protokoll, styrande dokument, kontaktuppgifter liksom annan nyttig information.

Om du saknar något på vår hemsida – kontakta styrelsen

För er som är nyinflyttade finns en kortversion av samlad information här:

Välkommen till kritklippan