Gemensamma utrymmen

Till föreningen hör ett antal utrymmen, som är gemensamma för medlemmarna.

 • Tvättstuga med grovtvättmaskin, två stycken tvättmaskiner och torkskåp
 • Pingisrum
 • Förråd med målarfärg, lampor, städmatrial, penslar, häckklippare m.m.
 • Pingisrum
 • Bastu
 • Mangelrum med kallmangel
 • Gemensamhetsgarage med stegar m.m.
 • 4 st soprum – i soprum vid länga F förvaras en gräsklippare samt i soprum vid länga C förvaras den andra gräsklipparen.

Vård av gemensamma trädgårdsanläggningar

Varje länga skall sköta ett särskilt område. Vilka länga som sköter vad, se ritningar. Längombuden skall initiera arbetet och samråda med styrelsen om eventuella förändringar eller inköp av redskap.
Längombuden återfinns under funktionärer.
Instruktioner för längombud finns under styrande dokument.

Områdena skall skötas enligt följande:

 • Trädgård: gräsklippning, städning, ansning av träd och buskar samt rensning av ogräs bland annat från gångar och lekplatser.
 • Lekredskap: underhåll och reparationer.
 • Garage och soprum: underhåll och reparationer.

I första hand ansvarar varje husägare för den del, som ligger närmast den egna tomten. Om detta är litet och om man ser att det behövs extra insatser särskilt under försommaren bör man hjälpa till även inom längans övriga område. Längombuden skapar om erforderligt  listor för fördelning av arbetet.

Städdagar

För allas trevnad samlas vi 2 gånger per år, höst och vår för att städa och snygga till våra gemensamma områden och byggnader. Till dessa tillfällen hyr föreningen 1-2 containers. Den ena ställs upp nära uppfarten till garaget vid A-längan, den andra på Balingsnäsvägen innan el-centralen. 

Bakom garaget vid A-längan finns plats att lägga trädgårdsavfall. Gräs, löv, blommor och lätt avfall skall läggas i en hög och grenar och tyngre avfall i en annan. Sorteringen underlättar för de personer, som får uppgiften att tömma högen höst och vår på städdagen. 

Några exempel på vad som behöver göras på de gemensamma städdagarna: 

 1. gräsmattor krattas och ev. vertikalskärs på våren.
 2. ogräs rensas bort.
 3. högarna med trädgårdsavfall flyttas över i container.
 4. vägarna mellan husen sopas.
 5. soprummen städas och skuras.
 6. Kulvertarna inspekteras och sommarvatten slås på/av.
 7. lekplatserna iordningställs.
 8. kulvertar inspekteras, sommarvatten sätts på.
 9. brunnarna rensas.
 10. vid behov fylls sandlådorna på lekplatserna med ny sand (gammal sand får då användas till den egna tomten och gräsmattan)
 11. tvättstugan, mangelrum och bastu städas av den länga som står på tur.
 12. övriga åtgärder som uppmärksammats av respektive längombud.

Föreningen bjuder på förtäring efter fullgjort värv. 

De medlemmar, som inte kan närvara på städdagen bör anmäla detta i god tid till sitt längombud. Vissa arbetsuppgifter som kan utföras före respektive efter städdagen kan därvid fördelas.