Grannsamverkan

Sedan länge har föreningen haft en Grannsamverkansgrupp. Information mailas ut till medlemmarna cirka en gång per månad samt om det dyker upp saker som man bör vara observant på. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla uppsikt över avvikande aktiviteter i området och obekanta personer som rör sig i trakterna. Hälsa och fråga gärna vederbörande om den letar efter något eller var den bor. Vidare är det viktigt att man samarbetar med sina grannar om man reser bort för att huset ska se så bebott ut som möjligt. Glöm inte att informera grannarna om man reser bort så att dessa vet att man inte är hemma. 

Säkerhetstips: Försök att ha utomhusbelysningen tänd även när ni inte är hemma. Och använd gärna timers inomhus.

Polisens webbsida för grannsamverkan
Huddinge Polisen på Facebook (går att läsa utan att vara medlem på Facebook)

Kontaktpersoner:
Jimmy Hansell och Kenneth Häggqvist