Leverantörer

Följande företag levererar produkter och tjänster till Kritklippans samfällighetsförening. Kontaktperson är, om inget annat uppges, styrelsen.

Tv

Tv-kanalerna levereras av Tele2, det är även Tele2 som servar kabelnätet.
Kundservice: 90 222

Tvättstugan

Electrolux Professional AB
Telefon: 037-26 61 00

Värme och vatten

Värme och varmvatten levereras från Södertörns Fjärrvärme.
Telefon: 08-534 70 500
Jour: 08-531 81 210

Vår undercentral för värmen servas Schneider Electric. Undercentralen installerades i slutet av 2007 av Energiinstallation, kontaktperson Hans Lexelius, 070-749 02 041. Leverantör av utrustningen till undercentralen är Klimatrör AB, kontaktperson Lennart Billström.

Pumpservice sköts av Öhbergs Pumpservice.

Vid rörproblem använder vi oss av Huddinge Rör eller Comfort.

El

El till undercentralen levereras av Vattenfall. El till övriga gemensamma utrymmen levereras av Telge Energi.

Sophämtning

Sophämtningen görs av Södertörns Renhållningsverk.

Containrar till städdagarna beställs från Tysslinge Åkeri.

Övrigt

Sotning av imkanaler och eldstäder utför av Huddinge sotningsdistrikt. Detta beställs och bekostas av varje enskild husägare.

Service av gräsklippare görs hos Skarholmens Trädgårdsmaskiner AB Glömstavägen 15 telefon 08 779 34 01, kundnummer 9187.

Plogning och sandning sköts av Hantverk & Trädgårds specialisterna AB.

Färg till samfälligheten köps av Noréns Färg.

IF är samfällighetens försäkringsbolag.

Bokföringen sköts av Bergsviks Bokföring.