Om Balingsnäs & Huddinge

Kritklippans Samfällighetsförening

Föreningen (Ekonomiska föreningen Klippan) bildades 1966 i samband med att våra radhus byggdes. Föreningen ombildades till samfällighetsförening 2000-04-01 med det nya namnet Kritklippans Samfällighetsförening.

Balingsnäs

Marken, som våra hus ligger på, tillhörde en gång Balingsta herrgård vilken har anor från 1500-talet. Under Karl XI:s tid var gården rusthemman. Några somrar i början av 1890-talet bodde prins Eugen på Balingsta där han bland annat målade tavlan ”Våren” från Mörtsjöns strand. Tavlan finns nu på Valdemarsudde. Efter att ha varit i kommunens ägo under en längre tid har gården  numera övergått i privat ägo.

Ett stort körsbärsträd  i korsningen Mellansjövägen-Balingsnäsvägen minner om torpet Sandgropen som lydde under Balingsta gård. Torpet revs i samband med att vårt radhusområde byggdes.

Vi har ytterligare en fin gård inpå våra knutar nämligen Balingsholm nere vid Trehörningen. Denna gård uppfördes 1906 av godsägare Tisell, men överfördes till hovet som bostad åt prins Erik. Efter att ha varit i kommunens ägo har den nu återgått till privat ägo och är numera konferensgård. Det finns möjlighet att ha mindre privata fester på Balingsholm. Ett besök vid Trehörningens strand är verkligen att rekommendera.

Det finns mycket annat sevärt i våra omgivningar. Om detta har Huddinge kommun skrivit om i ett antal små foldrar ”Strövtåg i Huddinge”. Läs mer på  huddinge.se

Balingsnässkolan
Balingsholm konferens och hotell

Huddinge

Huddinge kommun
Bibliotek Huddinge
Huddinge Hembygdsförening