Avgifter

Samfällighetsavgift 2022/2023

Nedanstående gäller för räkenskapsåret 2022 – 2023.

 • 27/12 2022: 7 800 kr för januari, februari och mars 2023
 • 27/3   2023: 9 600 kr för april, maj och juni  2023
 • 27/6   2023: 9 600 kr för juli, augusti och september 2023
 • 27/9   2023: 9 600 kr för oktober, november och december 2023

Avgiften betalas kvartalsvis, senast den 27:e i månaden före varje nytt kvartal.

Beloppet skall sättas in på bankgiro 311-1895. Ange då KLIPPAN XX (din fastighetsbeteckning) och efternamn. Observera att inga inbetalningskort delas ut.

Vad skall avgiften bekosta?

 • Värme, vatten, gemensam el för garage, tvättstuga/värmecentral och gatubelysning inom kvarteret.
 • Sophämtning och containertömning samt snöröjning på gemensamma vägar och planer.
 • Underhåll av garage, panncentral, gemensam tvättstuga med mangelrum och bastu samt den gemensamma tomten liksom gemensamma ledningar för värme, vatten och el.
 • Centralantenn för TV och kabeltvabonnemang för basutbud.
 • Nödvändig administration, för bland annat försäkring och registreringsavgifter samt skatt.
 • Den skatt föreningen betalar hänför sig helt till inkomsträntan på de bankmedel föreningen har.
 • Vidare behövs en buffert för plötsligt kommande reparationsbehov, samt under delar av året på grund av att utgifterna har en ojämn fördelning och kan variera beroende på temperatur och snömängd.