Sophantering

Det finns fyra soprum inom området:

  • soprum 1, vid Kritvägen 2
  • soprum 2, vid Kritvägen 32
  • soprum 3, vid Mellansjövägen 47
  • soprum 4, vid Mellansjövägen 49 

En nyckel går till samtliga soprum och det gemensamma garaget. Soprummen är uteslutande avsedda för hushållssopor. Inga grovsopor får placeras där! Regler för vad som skall slängas var hämtar du här.
För matavfall finns särskilt kärl i alla soprum. Reglerna för hanteringen av matavfallet hämtar du här.

I varje soprum skall finnas jourlista för veckostädning och på vintrarna erforderlig snöskottning. Längombuden bevakar att jourlistorna hålls aktuella.  

Grovsopor lämnas på SRV:s återvinningscentraler.

Byggnadsavfall som uppkommer vid fastighetsrenovering skall bortforslas på fastighetsägarens egen bekostnad. 

Trädgårdsavfall skall läggas på anvisad plats bakom garagelängan vid soprum 1. Avfallet forslas bort vid allmänna städdagar vår och höst. 

Hushållsåtervinning så som tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, batterier samt glas lämnas vid återvinningsstationer 
som finns vid korsningen Glimmervägen/Lännvägen eller vid uppfarten till västra Balingsnäs.G