Författararkiv: Sara Fredefors

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsen för Kritklippans Samfällighetsförening kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsstämma.

Plats: Balingsnässkolan
Tid: Onsdagen 28 Oktober 2020, klockan 19.00

P.g.a rådande restriktioner vill vi att max 1 person per hushåll deltar.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma, förslag till dagordning,
förvaltningsberättelse, resultatrapport och balansräkning anslås i tvättstuga senast från 2020-10-12 samt hålls tillgängliga under fliken Protokoll på webbsidan. Om du inte har tillgång till lösenordet, vänligen kontakta styrelsen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 2020. Antingen i ordförandes eller kassörs brevlåda eller via mail kritklippan@gmail.com

Välkomna hälsar styrelsen!

Inbjudan till individuell städning – våren 2020

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inte kunna ha någon vanlig städdag nu i vår. Vissa saker måste ändå göras och därför bjuder vi nu in till individuella prestationer lördagen 9 maj (eller söndagen 10 maj) och detta gäller de som kan, är friska och inte tillhör någon riskgrupp. Det blir ingen gemensam samling och ej heller någon förtäring. Viktigt är att man håller avstånd till varandra och tillämpar distansering.

Här finns information om vilka uppgifter som behöver göras