Städdag, lördag den 4 maj

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS STÄDDAG LÖRDAG 4 MAJ KL 10:00-13:00

Nu är det dags att se över våra gemensamma områden inför sommaren. Du som medlem
förväntas att delta på föreningens städdag. Vi bor och sköter om vårt område tillsammans.
Vi träffas på parkeringen kl 10:00. Utöver en del gemensamma arbetsuppgifter (högen med
trädgårdsavfall, brunnar som skall rensas) så kommer respektive längombud att fördela
arbetsuppgifter per längas ansvarsområde.

Förhinder att delta vid städdag skall meddelas längombud senast 15 april så att lämplig
uppgift kan delas ut före eller efter städdagen,

Föreningen bjuder på förtäring efter fullgjort värv.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Kritklippan
Marianne, Martin, Christian, David, Jimmy, Therese