Städdag 24 Oktober

Höstens städdag infaller:

24 oktober 2020 klockan 10.00-15.00

Under rådande pandemisituation genomför vi städdagen för de som inte tillhör riskgrupp och vi samlas på gästparkeringen på Kritvägen kl 10.00 med fysiskt avstånd mellan varandra.

Servering av korv är inställd denna gång då vi vill undvika folksamlingar.

För de som slängt saker på högen går det bra att börja lassa i containern så fort denna är på plats på fredagen 23 Oktober. Ev resterande del får vi hjälpas åt med på lördagen.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsen för Kritklippans Samfällighetsförening kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie årsstämma.

Plats: Balingsnässkolan
Tid: Onsdagen 28 Oktober 2020, klockan 19.00

P.g.a rådande restriktioner vill vi att max 1 person per hushåll deltar.

Handlingar till ordinarie föreningsstämma, förslag till dagordning,
förvaltningsberättelse, resultatrapport och balansräkning anslås i tvättstuga senast från 2020-10-12 samt hålls tillgängliga under fliken Protokoll på webbsidan. Om du inte har tillgång till lösenordet, vänligen kontakta styrelsen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 2020. Antingen i ordförandes eller kassörs brevlåda eller via mail kritklippan@gmail.com

Välkomna hälsar styrelsen!

Möte om VA-renovering

Styrelsen kommer att kalla till ett möte för att fortsatt diskutera VA-renovering. Mötet kommer att hållas i Balingsnässkolan i slutet av Augusti/början av September och begränsas till en deltagare per fastighet utifrån rådande rekommendationer. Separat kallelse med datumangivelse kommer att delas ut i varje medlems brevlåda. Inför detta möte kommer styrelsen i dagarna även att dela ut ett informationsbrev kring nuläge.

/Styrelsen

Uppdaterat 20-08-18:

Mötet kommer att hållas 2 september kl 19.00 i Balingsnässkolan. Separat kallelse har delats ut till samtliga medlemmar

Inbjudan till individuell städning – våren 2020

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inte kunna ha någon vanlig städdag nu i vår. Vissa saker måste ändå göras och därför bjuder vi nu in till individuella prestationer lördagen 9 maj (eller söndagen 10 maj) och detta gäller de som kan, är friska och inte tillhör någon riskgrupp. Det blir ingen gemensam samling och ej heller någon förtäring. Viktigt är att man håller avstånd till varandra och tillämpar distansering.

Här finns information om vilka uppgifter som behöver göras

Inställd städdag och sandsopning

Med anledning av rådande restriktioner pga den pandemi vi befinner oss i har styrelsen beslutat att ställa in städdagen 9 maj. För att minimera arbetsuppgifterna har vi beställt sandsopning av gångvägar och garageytor vilket sker v 16. Vi kommer att beställa åtminstone en container och vi som ej tillhör någon riskgrupp behöver hjälpas åt att utföra vissa uppgifter som ej kan anstå till senare tidpunkt. Vi kommer att dela ut ytterligare information i era brevlådor lite längre fram hur vi tänkt oss att dela upp dessa uppgifter. Vi skulle också vilja be er tills vidare att inte slänga ytterligare trädgårsavfall på högen utan detta får man själv ombesörja transport till återvinningscentralen.